Как се извършва корекция на грешка в Дневник покупки по ЗДДС?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 23 януари 2023 2401 уникалност: 87.5%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, открива грешка в подадените за септември 2019 г. ДДС регистри – Справка-декларация, Дневник покупки и Дневник продажби. При въвеждане на данните от конкретна фактура, влизаща в Дневник покупки, Дружеството е сгрешило ЕИК номера на контрагента. Вместо ЕИК номера на Контрагент А, е въведен такъв на друг контрагент. Грешката е установена на 18.10.2019 г., т.е. след крайния срок за подаване (14.10.2019 г.).

Въпроси

Как се коригира грешка в Дневник покупки по ЗДДС след изтичане на крайния срок за подаване на отчетни регистри по ДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 319 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;