Как се изчисляват лихвите за забавено плащане и какъв документ се издава за тях?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 4 декември 2019 1509 уникалност: 85.7%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. На 10.06.2020 г., във връзка с доставката, Дружество 2 издава фактура на стойност 18 000 лв. с ДДС.

Преди доставката е съставен договор, в който са описани подробно правата и задълженията на страните по търговската сделка. Една от клаузите по договора гласи, че при забавено плащане от страна на Дружество 1 се дължи лихва съгласно законоустановения размер. Дружеството 1 забавя плащането с 20 календарни дни, заради което Дружество 2 му начислява лихва за забавено плащане.

Въпроси

Върху коя сума се начисляват лихви за забавено плащане по доставка – върху сумата с включен ДДС, или върху данъчната основа?

Становище

скрито платено съдържание: 252 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;