Как се документира и кога се отразява в дневниците по ДДС тристранна операция при посредник?

Мартин Антонов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 10 май 2023 1365 уникалност: 78.3%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, на 10 март 2022 г. плаща 100% авансово стоки за 10 000 лв. на гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. На 12 април 2022 г. българското дружество получава 100% авансово плащане за същите стоки в размер на 17 000 лв. от немско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. През май 2022 г. българското дружество възлага на гръцкото дружество да изпрати стоките от своя склад в Гърция директно на немското дружество в Германия.

Българското дружество не е регистрирано за целите на ДДС нито в Гърция, нито в Германия.

Въпроси

Какви документи са необходими на българско дружество, за да докаже, че извършва доставка като посредник в тристранна операция?

Как се отразява в дневниците за покупки и продажби на българско дружество извършена тристранна операция?

Становище

скрито платено съдържание: 348 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;