Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?

чака актуализация версия: 1 март 2023 1276 уникалност: 94.3%

Фактическа обстановка

Дружество 1 е търговско предприятие, регистрирано по ЗДДС в България. Дружество 1 ползва услугите на Дружество 2, което е установено на територията на о-в Сейшели.

Услугата, която Дружество 2 предоставя на Дружество 1, е за 100 000 лв. Тя представлява маркетингово проучване относно пазарния дял, който Дружество 1 заема в света, както и възможностите за разширяване на дейността му.

Въпроси

Как дружество, регистрирано в България по ЗДДС, следва да документира получена услуга от дружество, регистрирано в страна извън ЕС, и какви задължения произтичат от това?

Становище

скрито платено съдържание: 360 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;