Как се документира доставката на стоки между страни – членки на ЕС, и коя е датата на данъчното събитие?

актуална версия версия: 28 февруари 2023 951 уникалност: 82.4%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, получава стоки за 100 000 лв. от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Стоките са доставени в България на 5 май, с транспорт на немското дружество. Дружество 1 планира да ги вложи в производството си.

Въпроси

Как следва да се документира доставката на стоки между държави от ЕС и коя ще бъде датата на данъчното събитие?

Становище

скрито платено съдържание: 156 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 18 думи;