Как се броят дните на командироване в чужбина?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 21 март 2023 2793 уникалност: 88.6%

Фактическа обстановка

Дружество командирова лице за 7 календарни дни – на бизнес пътуване до Германия от 09.03.2020 г. до 15.03.2020 г. Служителят заминава на първия ден в 10:00 ч. и се прибира на седмия ден в 17:00 ч. Дружеството издава Заповед за командировка за тези 7 календарни дни. На командирования служител са отпуснати пътни: 500 евро; дневни: 80 евро на ден и квартирни пари: 280 евро на ден.

Въпроси

Колко дневни пари трябва да се изплатят на служител, ако дните командировка са непълни?

Какво следва да бъде данъчното третиране на отчетени разходи, направени във връзка с командировка?

Становище

скрито платено съдържание: 501 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;