Как се броят дните на командироване в чужбина?

Екатерина Колева
Старши експерт финансов одит в Kreston BulMar
актуална версия версия: 20 февруари 2020 773 уникалност: 88.6%

Фактическа обстановка

Дружество командирова лице за 7 календарни дни – на бизнес пътуване до Германия от 09.03.2020 г. до 15.03.2020 г. Служителят заминава на първия ден в 10:00 ч. и се прибира на седмия ден в 17:00 ч. Дружеството издава Заповед за командировка за тези 7 календарни дни. На командирования служител са отпуснати пътни: 500 евро; дневни: 80 евро на ден и квартирни пари: 280 евро на ден.

Въпроси

Колко дневни пари трябва да се изплатят на служител, ако дните командировка са непълни?

Какво следва да бъде данъчното третиране на отчетени разходи, направени във връзка с командировка?

Становище

скрито платено съдържание: 501 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 10 думи;