Как се бракуват лекарства с изтекъл срок на годност?

чака актуализация версия: 20 март 2023 2093 уникалност: 84.1%

Фактическа обстановка

Дружество бракува лекарства с изтекъл срок на годност. Издаден е протокол за брак, но не е налична заповед от ИАЛ и протокол за унищожение на лекарствените продукти чрез обезвреждане.

Въпроси

Как дружество осчетоводява бракуване на лекарства с изтекъл срок на годност, ако не е налична заповед от Изпълнителната агенция по лекарствата за тяхното унищожение?

Каква е процедурата по признаване на разходи при бракуване на лекарства с изтекъл срок на годност?

Становище

скрито платено съдържание: 356 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 40 думи;