Къде е мястото на изпълнение при доставка на стоки към клиент извън ЕС, когато стоките не напускат ЕС?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1026 уникалност: 91.2%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки за 50 000 лв. без ДДС на клиент извън ЕС – Дружество 2, установено в Русия. Руското дружество желае стоките да бъдат доставени директно в Испания, където се намира неговият краен клиент. То не е регистрирано за целите на ДДС в Испания, а фактурата ще бъде издадена към него.

Въпроси

Какво е данъчното третиране при доставка на стоки към клиент извън ЕС, когато стоките не напускат ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 233 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;