Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?

чака актуализация версия: 1 август 2022 1533 уникалност: 95.6%

Фактическа обстановка

Български търговец, регистриран по ЗДДС, извършва инвентаризация на складовата си наличност към 31 декември 2019 г. След приключването ѝ се установява липса на 3 броя от стока А – на обща стойност 6 000 лв., както и излишък на стока Б – 3 броя за общо 8 000 лв. При придобиването на стоките е ползван пълен данъчен кредит.

Въпроси

Налага ли се корекция на ДДС при установени при инвентаризация липсващи стоки, за които е ползван данъчен кредит, ако липсата е компенсирана и крайният резултат от инвентаризацията е излишък?

Становище

скрито платено съдържание: 339 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;