Има ли право работодател да отложи ползването на платен годишен отпуск на служител?

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 14 януари 2022 451 уникалност: 86.9%

Фактическа обстановка

Служител има право на 20 дни платен годишен отпуск за 2021 г. Той е ползвал 8 дни от отпуска си през първите шест месеца от годината. През септември 2021 г. служителят подава молба до работодателя си, тъй като желае да ползва останалите 12 дни през октомври. Работодателят отказва с мотива, че са налице важни производствени причини, които ще са в сила до края на 2021 г., и съответно отлага ползването на платения отпуск на служителя за следващата година.

Въпроси

Има ли право работодател да отложи ползването на платен годишен отпуск на служител?

Колко дни платен годишен отпуск на служител може да бъде отложен по инициатива на работодателя?

До кога трябва да се ползва отложеният по инициатива на работодателя платен годишен отпуск?

Становище

скрито платено съдържание: 329 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;