Има ли право на данъчен кредит българско дружество, което търгува единствено в страни извън ЕС?

актуална версия версия: 28 май 2020 1115 уникалност: 78%

Фактическа обстановка

Физическо лице търгува със стоки, които купува от Китай и продава в САЩ. Лицето решава да открие дружество, в което да прехвърли тази дейност.

Средните месечни обороти са:

  •  Себестойност на стоки – 60 000 долара;
  •  Продажби на стоки – 68 500 долара.

Преди да открие дружеството, лицето е направило изчисление, че съпътстващите разходи за ток, наем, телефон и т.н. в България биха възлизали на повече от 2 500 лв. месечно без ДДС.

Въпроси

Има ли регистрирано по ЗДДС в България дружество право на данъчен кредит, при положение че не извършва търговска дейност в страната?

Становище

скрито платено съдържание: 312 думи;

Основано на