Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

актуална версия версия: 19 януари 2022 1705 уникалност: 97.3%

Фактическа обстановка

Дружество е в процес на ликвидация. Поради дългия период на ликвидацията обаче отчетната година приключва.

Въпроси

Трябва ли дружество в ликвидация да изготви и публикува годишен финансов отчет, ако отчетната година приключи преди ликвидацията?

Становище

скрито платено съдържание: 200 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 26 думи;