До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 15 април 2022 1116 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува стоки и получава фактура от Дружество 2, намиращо се в Перу. Стоките биват транспортирани директно от Перу за Дружество 3, регистрирано за ДДС цели в Гърция, за което българското дружество му издава фактура. Транспортът на стоките от Перу за Гърция е за сметка на Дружество 3 от Гърция.

Въпроси

До какви данъчни ефекти ще доведат доставките на стоки от трета страна, транспортирани директно от там за дружество в ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 352 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;