Пример 197. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при ВОП

Дружество, което е установено в България, но не е регистрирано по ЗДДС, осъществява ВОП на стоки от дружества, регистрирани за ДДС цели в Гърция.

През 2018 г. Дружеството е реализирало ВОП на стоки в България – на стойност 15 000 лв. Така за 2018 г. Дружеството не е имало задължение да се регистрира по ЗДДС за ВОП, тъй като не е надхвърлило оборота от 20 000 лв. за една календарна година (това е прагът за задължителна регистрация в България при ВОП).

През 2019 г. вътреобщностните придобивания към България се увеличават, като на 10.09.2019 г. предстои да бъде извършена доставка, с която оборотът ще стане 21 000 лв. За Дружеството възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС най-късно до 7 дни преди извършване на доставката, с която прагът ще бъде надхвърлен. Това означава, че Дружеството трябва да подаде заявление за регистрация до 03.09.2019 г.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник