Пример 196. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при Дистанционни Продажби

Дружество, което е установено в Румъния, поддържа сайт за продажба на козметика и аксесоари. От сайта пазаруват предимно физически лица.

През 2018 г. сайтът е реализирал продажби към български физически лица, на стойност 60 000 лв. Така за 2018 г. Дружеството не е имало задължение да се регистрира по ЗДДС за дистанционни продажби, тъй като не е надхвърлило оборота от 70 000 лв. (това е прагът за задължителна регистрация в България при извършване на дистанционни продажби) за една календарна година.

През 2019 г. продажбите към България се увеличават, като на 10.09.2019 г. предстои да бъде извършена доставка, с която оборотът ще стане 71 000 лв. За Дружеството възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в България най-късно до 7 дни преди извършване на доставката, с която прагът ще бъде надхвърлен. Това означава, че Дружеството трябва да подаде заявление за регистрация до 03.09.2019 г.

Ако Дружеството извърши доставка на акцизна стока, тогава то е длъжно да се регистрира 7 дни преди извършването на първата доставка – тъй като, по отношение на акцизните стоки, няма праг, който да освобождава Дружеството от регистрация по ЗДДС в България.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник