Пример 195. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Радио-телевизионни и Услуги, Предоставяни по Електронен Път, от Дружество, Което не Прилага Режим „В Съюза“ или „Извън Съюза“

Дружество, което е установено в Румъния, поддържа сайт, от който физически лица могат да свалят филми и музика срещу заплащане.

На 10.09.2019 г. физическо лице, което е установено в България, си купува филм от сайта на румънското дружество. За Дружеството възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС до 10-ия ден на месеца, следващ датата, на която е станала покупката. Това означава, че румънското дружество трябва да подаде заявление за регистрация най-късно до 20.09.2019 г.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.97б от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник