Пример 194. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Услуги от Българско Дружество към Дружество от ЕС, Което е Регистрирано за ДДС Цели

На 01.04.2019 г. Дружество 1, което е установено в България, но не е регистрирано по ЗДДС, сключва договор за предоставяне на рекламна услуга с Дружество 2, което е регистрирано за ДДС цели в Германия.

Българското Дружество 1 ще предостави рекламната услуга на 20.05.2019 г. За него възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата на извършване на доставката. Това означава, че българското Дружество 1 трябва да подаде заявлението не по-късно от 13.05.2019 г.

Важно е да се отбележи, че ако българското Дружество 1 предоставяше тази услуга на дружество от трета страна (извън ЕС), нямаше да възниква задължение за регистрация по ЗДДС.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.97а от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник