Пример 193. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Услуги, по Които Получател е Данъчно Задължено Лице

На 20.05.2019 г. Дружество 1, което е установено в България, но не е регистрирано по ЗДДС, получава рекламна услуга от Дружество 2, което е установено извън България (чуждестранно лице), независимо дали то е от ЕС, или от трета страна.

Дружество 2 ще предостави рекламната услуга на 20.05.2019 г. За Дружество 1 възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата на извършване на доставката. Това означава, че българското Дружество 1 трябва да подаде заявлението не по-късно от 13.05.2019 г.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.97а от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник