Пример 192. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при Доставка на Стоки с Монтаж и Инсталация

На 01.04.2019 г. Дружество 1, регистрирано за ДДС цели в Германия, сключва договор с Дружество 2, което е установено в България и не е регистрирано по ЗДДС. Съгласно сключения договор, германското Дружество 1 трябва да инсталира видеонаблюдение на обект на българското Дружество 2 в България. Монтажът и инсталацията трябва да се извършат на 20.05.2019 г.

Поради факта, че българското Дружество 2 не е регистрирано по ЗДДС, за германското Дружество 1 възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ДДС не по-късно от 7 дни преди датата на извършване на доставката. Това означава, че германското Дружество 1 трябва да подаде заявлението в срок до 13.05.2019 г.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.97 от ЗДДС / чл.73; чл.74 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник