Пример 191. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Достигнат Облагаем Оборот – Ако Оборотът е Достигнат в Рамките на Два Месеца

На 21.04.2019 г. е създадено Дружество, което извършва търговия на дребно със стоки. Дружеството има магазин на изключително атрактивна локация.

На 20.05.2019 г. Дружеството формира оборот от 50 012,20 лв. Съответно то е задължено да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в срок до 27.05.2019 г. Срокът е по-кратък от стандартния с цел фискът да не бъде ощетен.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.96 от ЗДДС / чл.73; чл.74 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник