Пример 190. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Достигнат Облагаем Оборот

На 21.04.2012 г. е създадено Дружество, което извършва търговия на дребно със стоки. Към 31.12.2018 г. Дружеството не е достигнало облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС (50 000 лв.).

За периода от 01.08.2018 г. до 14.07.2019 г. Дружеството формира облагаем оборот от 51 000 лв. и следва да се регистрира по ЗДДС.

Дружеството е задължено да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в срок до 07.08.2019 г. Регистрацията се извършва чрез подаване на заявление до съответната ТД на НАП според адреса на Дружеството.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.96 от ЗДДС / чл.73; чл.74 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник