Пример 174. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Брак на Стоки с Изтекъл Срок на Годност

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва търговия с хранителни стоки.

На 29.09.2019 г. при инвентаризация е установено, че част от храните са с изтекъл срок на годност, поради което са бракувани. При бракуване заради изтекъл срок на годност, за Дружеството не възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. Има специален ред за доказване на изтеклия срок на годност и процедура за унищожаване на стоките.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.2, т.5 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник