Пример 172. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Изтекъл 20-годишен Срок за Корекция

Дружество, регистрирано по ЗДДС, е придобило недвижим имот преди 20 години. При закупуването на имота Дружеството е приспаднало пълен данъчен кредит.

До 2019 г. имотът се е използвал за хотел, но от 2019 г. започва да се използва за хоспис за настаняване на възрастни хора. Доставката на услуги по настаняване на възрастни хора е освободена, поради което Дружеството не начислява ДДС. За него не възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като 20-годишният срок, в който се извършват корекции, е изтекъл.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.1, т.3 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник