Пример 157. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Промяна на Данъчната Основа

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, купува 10 броя маси от Дружество 2 – на обща стойност 2 000 лв. и начислен ДДС в размер на 400 лв.

На 01.07.2018 г. масите са доставени, но се оказва, че едната е счупена. Дружество 2 издава кредитно известие на Дружество 1 за една маса – на стойност 200 лв. и начислен ДДС в размер на 40 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчна основа от 2 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 400 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадено кредитното известие, като в 10 посочва данъчна основа от „-“ 200 лв., а в колона 11 посочва ДДС от „-“ 40 лв.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.2 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник