Пример 152. Ползване на Данъчен Кредит по Доставка, в Която Неправомерно е Начислен ДДС

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува модерна лодка за сумата от 500 000 лв. от Дружество 2, което също е регистрирано по ЗДДС в България. По време на покупко-продажбата лодката се намира на територията на Румъния. Дружество 2 издава фактура, в която има начислен ДДС в размер на 100 000 лв. Дружество 1 смята да упражни правото си на данъчен кредит, понеже възнамерява да използва лодката за икономическата си дейност – отдаване под наем на лодки на юридически и физически лица.   

Съгласно ЗДДС Дружество 1 няма право на данъчен кредит за закупената лодка, въпреки че възнамерява да я използва за икономическата си дейност. Причината за това е, че данъкът при продажбата от Дружество 2 към Дружество 1 е неправомерно начислен, тъй като мястото на изпълнение при тази доставка е на територията на Румъния – мястото, където се намира стоката в момента на прехвърляне правото на собственост. Това означава, че Дружество 2 не е имало задължение да начислява ДДС при тази продажба. Дружество 2 следва да анулира първоначално издадената фактура и на нейно място да издаде нова, коректна, без да начислява данък в нея.  

(§82 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.5 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник