Пример 151. Право на Данъчен Кредит за Дружество, Регистрирано за Прилагане на Режима „В Съюза/Извън Съюза“

Дружество 1 е регистрирано по ЗДДС за прилагане на режим „В Съюза“.

През май 2019 г. Дружество 1 закупува стоки от Дружество 2. Във връзка с доставката, Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 за продадените стоки, в която е отразена данъчна основа в размер на 10 000 лв. и начислен ДДС в размер на 2 000 лв. Дружество 1 е регистрирано на специално основание за прилагане на режима „В съюза“ и поради тази причина за него не е налице право да ползва данъчен кредит по тази фактура.

(§81 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.4 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник