Пример 142. Право на Данъчен Кредит за Активи и Услуги, Придобити Преди Датата на Регистрация по ДДС

Дружество, учредено през 2011 г., се регистрира по ЗДДС на 10.04.2019 г.

Преди 10.04.2019 г. Дружеството е придобило следните активи и услуги.

  • Товарен автомобил – придобит с фактура №10 от 31.10.2018 г., с данъчна основа 20 000 лв. и начислен ДДС в размер на 4 000 лв., от Дружество 2, което към датата на издаване на фактурата е регистрирано по ЗДДС.
  • Машина за производство на обувки – придобита с фактура №5 от 05.07.2012 г., с данъчна основа 50 000 лв. и начислен ДДС в размер на 10 000 лв., от Дружество 3, което към датата на издаване на фактурата е регистрирано по ЗДДС.
  • Рекламна услуга – по фактура №13 от 31.03.2019 г., с данъчна основа 4 000 лв. и начислен ДДС в размер на 800 лв., от Дружество 4, което към датата на издаване на фактурата е регистрирано по ДДС.

Дружество 1 има право да приспадне данъчен кредит единствено за товарния автомобил, тъй като, по отношение на него, са изпълнени условията за ползване данъчен кредит, а именно.

  • Товарният автомобил е наличен към датата на регистрация;
  • Товарният автомобил се използва за извършването на облагаеми доставки;
  • Доставчикът е бил регистриран по ДДС към датата на издаване на фактурата;
  • Не са изтекли повече от 5 години от датата на придобиване на автомобила.

По отношение на машината, не е налице право на данъчен кредит, тъй като са изтекли повече от 5 години от датата на придобиването ѝ.

Не е налице право на данъчен кредит и по отношение на получената рекламна услуга, тъй като в закона е предвидено данъчен кредит да се ползва единствено за услуги, които са свързани с регистрация на дружеството пред Агенция по вписванията – но в случая Дружество 1 е регистрирано през 2011 г.

(§** от Тематично Резюме) (чл.74; чл.75 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник