Пример 140. Упражняване Правото на Данъчен Кредит

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС и установено в България, извършва доставка на медицински услуги и доставка на транспортни услуги.

През май 2019 г. Дружество 1 извършва следните покупки.

  • Получава консултантска услуга от Дружество 2, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС. Консултацията е свързана с предоставяните медицински услуги;
  • Закупува товарен автомобил от Дружество 3, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 30 000 лв. без ДДС.

За доставката на консултантската услуга Дружество 2 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и начислен ДДС – в размер 2 000 лв. (20% ставка по ДДС).

За доставката на товарния автомобил Дружество 3 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 30 000 лв. и начислен ДДС – в размер 6 000 лв. (20% ставка по ДДС).

Дружество 1 няма право да ползва данъчен кредит по фактурата, издадена от Дружество 2, но има право да ползва пълен данъчен кредит по фактурата, издадена от Дружество 3. Това е така, защото медицинските услуги са освободени от облагане с ДДС, а транспортните услуги – не са (т.е. те са облагаеми с ДДС). Правото на данъчен кредит е налице единствено когато придобитите стоки или услуги се използват за извършването на облагаеми доставки.

(§76 от Тематично Резюме) (чл.39, ал.1; чл.69 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник