Пример 136. Данъчна Основа, Данъчно Събитие, Изискуемост на Данъка при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги – Ако Доставчикът Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, която позволява, срещу заплащане, да се свалят филми, музика, игри и електронни книги.

Дружеството е регистрирано в България за прилагане на режим „В съюза“. През последното тримесечие на 2019 г. Дружеството извършва продажби към румънски физически лица – на стойност 100 000 евро. Дружеството включва стойността на извършените продажби в Справка- декларация. Валутата, в която се декларира, е евро. Данъкът се приема за включен в сумата от 100 000 евро. Съответно данъчната основа е в размер на 84 033,61 (100 000/1,19). Начисленият ДДС е спрямо румънската ставка на данъка (19%) или в размер на 15 966.39 евро. Справка- декларацията се подава до 20.01.2020 г., като в този срок трябва да се внесе и дължимият румънски ДДС в НАП. Този тип декларация е на тримесечна база. През разглеждания период Дружеството няма продажби в други държави членки.

(§65 от Тематично Резюме) (чл.159, ал.1 и ал.2 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник