Пример 135. Данъчна Основа, Данъчно Събитие, Изискуемост на Данъка при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги – Ако Доставчикът не Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, която позволява, срещу заплащане, да се свалят филми, музика, игри и електронни книги. Дружеството извършва продажби в полза на румънски граждани.

Дружеството не е регистрирано за прилагане на режим „В съюза“. През ноември 2019 г. Дружеството извършва продажби към румънски физически лица – на стойност 100 000 евро. Дружеството е регистрирано за ДДС цели в Румъния, във връзка с което декларира и внася дължимия ДДС съгласно румънското законодателство.

(§65 от Тематично Резюме) (чл.159 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник