Пример 133. Място на Изпълнение при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, която позволява, срещу заплащане, да се свалят филми, музика, игри и електронни книги.

През текущата календарна година Дружеството е извършило следните продажби.

  • Към румънски физически лица – на стойност 8 000 евро;
  • Към гръцки физически лица – на стойност 15 000 евро.

Дружеството не се е регистрирало за прилагане на режим „В съюза“.

Във връзка с горното.

  • По отношение на продажбите към румънските физически лица, Дружеството има задължение да се регистрира за целите на ДДС в Румъния, но може да избере те да бъдат с място на изпълнение в България и да ги декларира съгласно общите правила на ЗДДС. Тази възможност възниква поради обстоятелството, че Дружеството не е надхвърлило прага от 10 000 евро за една календарна година.
  • По отношение на продажбите към гръцките физически лица, Дружеството трябва да се регистрира за целите на ДДС в Гърция, да прилага гръцкото законодателство и да начислява гръцко ДДС. Другият вариант е да избере да се регистрира в България, за прилагането на режим „В съюза“, и съответно да прилага специфичните правила за облагане – да начислява гръцко ДДС и да го внася по сметката на НАП.

(§64 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.6, ал.8, ал.9, ал10, и ал.11; чл.158 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник