Пример 132. Облагане на Доставките, Осъществени от Румънски Мобилен Оператор в Румъния, Когато Същият е Регистриран в България за Прилагане на Режим „В Съюза“

Дружество, което е лицензиран румънски мобилен оператор, има регистрация за прилагане на режим „В съюза“ в България.

По отношение на всички доставки, които са с място на изпълнение на територията на Румъния, Дружеството трябва да прилага общите правила за облагане по реда на румънското законодателство, специалния ред, свързан с прилагането на режим „В съюза“.

(§59 от Тематично Резюме) (чл.152; чл.153, ал.2 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник