Пример 130. Облагане Извършването на Услуги, Предоставяни по Електронен Път от Лица, Които не са Установени в България

Дружество, което е установено в САЩ, поддържа онлайн платформа, позволяваща на физически лица в България, срещу заплащане, да свалят филми, музика, игри и електронни книги.

Дейността, осъществявана от Дружеството, попада в обхвата на понятието „услуги, предоставяни по електронен път“ – тъй като за нейното извършване не е необходимо използването на човешки фактор, а целият процес е автоматизиран. Дружеството е избрало да се регистрира в Чехия за прилагането на режим „Извън съюза“. То прилага този режим, тъй като не е местно за ЕС. Ако беше местно за ЕС, тогава щеше да приложи режим „В съюза“. В тази връзка, по отношение на продажбите, които са осъществени на български физически лица, за Дружеството не възниква задължение за регистрация по ЗДДС в България. То ще подаде Справка-декларация по ДДС в Чехия и ще внесе начисления ДДС по сметка на чешката данъчна администрация, която, от своя страна, ще преведе на НАП полагащия се размер на българското ДДС.(§59 от Тематично Резюме) (чл.152; чл.153 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник