Пример 129. Обхват на Понятието „Услуги, Извършени по Електронен Път“

Понятието „услуги, извършени по електронен път“, само по себе си подсказва, че това са услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа. Счита се, че услугите са извършени по електронен път, когато е невъзможно те да бъдат предоставени при липсата на информационни технологии, и когато намесата на човек при предоставянето на такива услуги е максимално ограничена. Като пример за такива доставки могат да бъдат посочени.

 • Доставка на интернет адрес;
 • Уебхостване;
 • Дистанционно поддържане на програми и оборудване;
 • Доставка на текст и информация и предоставяне на база данни;
 • Доставка на музика, филми, игри;
 • Доставка на културни, художествени, спортни, научни и други предавания и мероприятия;
 • Доставка на дистанционно обучение.
 • Предоставяне на рекламно място, включително рекламни банери на интернет пространство/интернет страница.

Като в тях не се включват услуги, извършени по електронен път, а именно.

 • Услуги за радио- и телевизионно излъчване;
 • Телекомуникационни услуги;
 • Услуги за съхраняване на данни;
 • Игри на компактдискове;
 • Дискове и аудиокасети;
 • Услуги от типа телефонни служби;
 • Услуги за рекламиране, и по-специално във вестници, афиши и по телевизията.

(§59 от Тематично Резюме) (§1, т.14 от ДР на ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник