Пример 128. Същност на Далекосъобщителни, Радио и Услуги, Предоставяни по Електронен Път

Дружество 1 извършва доставка на мобилна телефония, Дружество 2 доставя радио излъчване, Дружество 3 поддържа платформа за закупуване филми, музика, игри и електронни книги.

В далекосъобщителните услуги попадат тези, свързани с предоставяне на интернет и телефония. Услугите по радио и телевизионно разпространение са свързани с предоставянето на достъп до радио и телевизия. Услугите, предоставяни по електронен път, са услуги, свързани с достъп до електронни сайтове, на които потребителят може да получи услуга, която е напълно автоматизирана, без намесата на човешки фактор. Такива сайтове обикновено предоставят възможност за онлайн игри, казино, сваляне на музика, книги игри и др.

(§59 от Тематично Резюме) (чл.152; чл.153 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник