Пример 120. Облагане с ДДС на Обща Туристическа Услуга

Дружество 1, в качеството си на туроператор, регистриран по ЗДДС в България, продава пакети за хотелско настаняване в гр. Банско, в хотел на Дружество 2.

Дружество 1 продава един пакет на крайна цена от 100 лв. Пакетът включва една нощувка със закуска и вечеря. Дружество 1 купува туристическия пакет от Дружество 2 за 70 лв. (данъчна основа 58,33 лв. и начислен ДДС в размер на 11,67 лв.). Дружество 1 няма право да ползва данъчен кредит по доставката от Дружество 2, но има право на данъчен кредит за всички други получени доставки във връзка с извършването на икономическата дейност на дружеството – наем, ток, телефон и др. подобни. Маржът на Дружество 1 е 25 лв., като тази сума представлява данъчна основа и върху нея се начислява 20% ДДС, т.е. 5 лв. Така общата сума с ДДС е в размер на 30 лв. Дружество 1 издава фактура към получателя на услугата, в която не се отразява данъкът, а се отбелязва като основание „режим на облагане на маржа – туристически услуги“. Данъкът се начислява с издаване на Протокол.

Дружество 1 отразява сделката по закупване на туристическия пакет в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва само данъчната основа от 70 лв. и не посочва ДДС.

Дружество 1 отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 11 посочва данъчната основа от 25 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 5 лв.(§53 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗДДС / чл.85; чл.86 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник