Пример 107. Вътреобщностно Придобиване на Протези

Дружество 1 от България придобива медицински протези от Дружество 2 от Румъния.  

Доставката на медицински протези е освободена съгласно българския ЗДДС, поради което и вътреобщностното придобиване е освободено от облагане с ДДС. 

 (§45 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник