Пример 103. Доставка с Нестопански Характер

Фондация набира средства от дарители, които предоставя на училища, подпомагайки образователния процес. 

Фондацията получава дарения от юридически и физически лица. Тези дарения се предоставят на училища в страната, за да се подпомогне образователният процес. Приходите от получените дарения не се облагат с ДДС, тъй като Фондацията извършва обществено полезна дейност с нестопански характер. 

(§45 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник