Пример 102. Доставка на Билети за Театрално Представление

Народен театър „Иван Вазов“ продава билети за представление. 

Народен театър „Иван Вазов“ е културна организация съгласно Закона за закрила и развитие на културата. Билетите, които се продават от театъра, са без начислен ДДС – тъй като доставките, свързани с култура, са освободени от облагане с ДДС. 

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 24 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.**, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник