Пример 93. Данъчна Основа при Безвъзмездно Ползване на Апартамент, при Придобиването на който е Ползван Данъчен Кредит

През август 2018 г. Дружество 1 придобива апартамент в новоизградена сграда, която има издаден акт 16 от юли 2018 г. Стойността на апартамента е 480 000 лв. с ДДС, съответно Дружеството упражнява право на данъчен кредит в размер на 80 000 лв. (400 000 лв. данъчна основа и 80 000 лв. ДДС).

От август до декември апартаментът е отдаван под наем, но през януари 2019 г. се използва безвъзмездно за лични нужди от управителя. През периода на безвъзмездно ползване са извършени следните разходи:

Разход за изхабяване на апартамента – 1 666,67 лв. (400 000 лв./20 години = 20 000 лв. за една година, или 1 666,67 лв. на месец 20 000/12)

Електроенергия – 150 лв.

Водоснабдяване – 80 лв.

Етажна собственост – 10 лв.

Разход за почистване – 100 лв.

Размер на данъчната основа: 2 006,67 лв.

Дължим ДДС: 401,33 лв.       

Начисляването на данъка следва да се извърши с издаването на протокол. Данъчното събитие възниква на последния ден на месеца, през който е предоставена услугата. 

Дружеството протоколира сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 16 посочва ДДС от 401,33 лв.

(§40 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник