Пример 89. Окончателна Данъчна Основа При Бартер

Дружество 1 и Дружество 2 сключват договор за бартер на автомобил срещу мотокар, като по сделката няма да се извършва плащане.

Дружество 1 прехвърля правото на собственост на свой автомобил на Дружество 2. От своя страна, Дружество 2 прехвърля правото на собственост на свой мотокар в полза на Дружество 1. При тази сделка са налице две доставки. При първата доставка Дружество 1 е продавач и издава фактура за продажба на автомобил на Дружество 2, което е купувач. При втората доставка Дружество 2 е продавач и издава фактура за продажба на мотокар на Дружество 1. Данъчната основа за Дружество 1 трябва да бъде тази, върху която е бил начислен ДДС при придобиването на автомобила. Съответно данъчната основа за Дружество 2 трябва да бъде тази, върху която е бил начислен ДДС при придобиването на мотокара. 

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник