Пример 15. Предоставяне на Услуги на Собственици, Управители и Трети Лица при Кризисни Ситуации и Непреодолима Сила

Дружество е регистрирано в гр. Варна, като основната му дейност е риболов. Дружеството разполага с над 20 моторни лодки, при закупуването на които е ползвало пълен данъчен кредит. През пролетта на 2018 г., поради обилните валежи в крайния квартал на града, се получава наводнение, което нанася много материални щети. Обявено е бедствено положение. Всички жители на квартала трябва да бъдат евакуирани. Дружеството се отзовава на призива на местната власт и предоставя безвъзмездно лодките си, за да може хората да бъдат транспортирани към по-безопасните точки на града. Пазарната цена за наем на лодка за 12 часа е 600 лв. без ДДС.

При така развилите се обстоятелства, Дружеството е решило безплатно да предостави услугата „отдаване на лодки под наем“ на община Варна. По смисъла на ЗДДС – това представлява безвъзмездна доставка на услуга. Но понеже тази услуга е предизвикана от крайна нужда и в случай на бедствено положение, тя попада в изключенията на закона относно това кога една безвъзмездна доставка се приравнява на възмездна. Това обстоятелство освобождава Дружеството от задължението да начислява данък при предоставянето ѝ. Спазвайки закона, Дружеството няма задължение при извършване на безвъзмездна доставка да издаде фактура за предоставените услуги.

Дружеството отразява всички получени доставки в Дневник покупки за месеца, в който са издадени фактурите, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа, а в колона 11 посочва ДДС.

(§10 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник