Наредба за Издаване на Визи

(Наредба за Условията и Реда за Издаване на Визи и Определяне на Визовия Режим)

2239
версия, консолидирана от Ciela-Norma