Наказателен Кодекс

1827
версия, консолидирана от Ciela-Norma