КРМСФО Разяснение 20 - Разходи за Отстраняване на Повърхностния Слой в Производствената Фаза на Открита Мина

280
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar