КРМСФО Разяснение 18 - Прехвърляне на Активи от Клиенти

383
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar