КРМСФО Тълкувание 14 - МСС 19 - Ограничението на Актив по Дефинирани Доходи, Минимални Изисквания за Финансиране и тяхното Взаимодействие

347
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar