Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор върху вземане на длъжника по сметка в банка?

актуална версия версия: 10 декември 2020 279 уникалност: 92.8%

Фактическа обстановка

На длъжник е наложен запор по реда на ГПК върху неговите вземания по сметка в банка.

Въпроси

Какви удръжки при запор могат да бъдат правени от налични по банкова сметка вземания на длъжник?

Какъв ще е размерът на удръжки, ако длъжник има наложен запор и върху работната си заплата?

Становище

скрито платено съдържание: 831 думи;

Адресиране