Дължат ли се лихви и такси върху вземания по изпълнителен лист, събирани от ЧСИ?

актуална версия версия: 13 август 2019 348 уникалност: 88%

Фактическа обстановка

На длъжник е наложен запор върху заплатата по реда на ГПК. Запорът е за задължение в размер на 2 322,20 лв. 

Въпроси

Дължат ли се допълнителни лихви и такси от налагане на запор до погасяване на задължението, или размерът на задължението, посочен в запорното съобщение, е окончателен и не подлежи на промяна?

Становище

скрито платено съдържание: 520 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 11 думи;